Skip to main content

Protokollen på App

Protokollen på App

Protokoll for organdonasjon er nå lett tilgjengelig på appen Metodebok. Du kan laste ned appen fra Appstore/Google Play på telefon eller nettbrett, søke med søkeord «organdonasjon» og abonnere på boka «Organdonasjon – Protokoll». Ny og oppdatert protokoll vil alltid være tilgjengelig med bare ett tastetrykk. Klikk på les mer for å finne lenke til Metodebok […]

Dokumentasjon ved organdonasjon

Dokumentasjon ved organdonasjon

Dokumentasjons_ved_organdonasjon_DBD_161221 Dokumentasjon ved_organdonasjon_cDCD_090322 For å oppfylle alle dokumentasjonskrav i en donorsituasjon anbefaler NOROD og Nasjonal behandlingstjeneste for transplantasjon å bruke skjema «Dokumentasjon ved organdonasjon DBD» og «Dokumentasjon ved organdonasjon cDCD» som kan lastes ned her. ferdig utfylt skjemaet skal være på operasjonsavdelingen under organuttaket og scannes inn i donors journal etter donasjon.

Ny handlingsplan for organdonasjon i Fin...

Ny handlingsplan for organdonasjon i Finland

I Norge skal helsepersonell ta opp spørsmålet om organdonasjon med avdødes pårørende. Loven pålegger sykehusets ledelse ansvaret for å utarbeide rutiner og systemer som sikrer at plikten til å informere og spørre pårørende, blir fulgt opp. Hvordan er situasjonen ved landets donorsykehus? I vedlagte artikkel har NOROD i 2020 satt søkelyset på behovet for en […]

Presentasjoner fagdager donasjon og tx 0...

Presentasjoner fagdager donasjon og tx 07.-08.11.22:

Presentasjonene fra 07.11.22: 2. Introduksjon organdonasjon Lise 7.nov-22 3. Fagdag 2022 identifisering – Dag 4. Organdonasjon transplantasjon og jus-Urs Christen 5. tx-koord-rolle-071122 6. Hvordan ta blodprøver – Geir 7. Ingri_kommunikasjon trinn1 8. Avskjed-syning-etterlattesamtale-Lise 2022 9. Organbevarende behandling Bjørn Petter Benterud xxxx 7.11.22 10. Hjernedødsdiagnostikk – H. Linnerud 2022 11. cDCD – Dag 2022 12. SO […]

Digitalt Norodseminar 15.03.2022

Digitalt Norodseminar 15.03.2022

Her er presentasjonene som ble brukt i det digitale Norod-seminaret 15.03.2022. Klikk på «les mer»: 01Organdonasjonsprosessen og juridisk forankring-Christen150322 02Hvem kan være donor -Skauby  (kommer senere) 03Organdonasjon i Norge og melding av potensiell donor-Christen150322 04Klinisk-diagnostikk, NOROD-Hegvik 150322 05Organbevarende behandling, NOROD-Hegvik 150322 06Omsorg_ved_livets_slutt-McLeod150322

Se fagfelle-kommentarer cDCD-rapport FH...

Se fagfelle-kommentarer  cDCD-rapport FHI her

Rapporten fra FHI ble publisert i desember 2019. Etter en offentlig høring, avsluttet i september 2020, er saken oversendt til de regionale helseforetakene som nå forbereder videre saksgang, inkludert vurdering av behov for forskriftsendring. På møte med landets donoransvarlige leger og -sykepleiere arrangert av HDir og NOROD den 15.03.2021 ble fagfellevurderingene av rapporten presentert. Disse […]

Fond til fagutvikling

Fond til fagutvikling

Stiftelsen Organdonasjon ønsker å stimulere prosjekter som kan bidra til å oppfylle visjonen om at alle som trenger det skal få et organ. De  tilbyr derfor midler til prosjekter som bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Fondets formål er å inspirere til nye studier, og faglig utvikling innen tema organdonasjon. For 2021 er […]

Refusjon ekstra utgifter etter donasjon ...

Refusjon ekstra utgifter etter donasjon fra avdød giver

Nærmeste pårørende til avdød organdonor har jfr §18 i Lov om donasjon og transplantasjon rett til refusjon av utgifter som har påløpt i forbindelse med donasjon. Pårørende skal ikke påføres ekstra utgifter på grunn av donasjon, men organdonasjon skal heller ikke medføre noen økonomisk fordel. Flere sykehus har utarbeidet prosedyrer for hvordan helseforetaket kan ivareta […]

NOROD

NOROD

Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon er landets fremste faggruppe når det gjelder organdonasjon. Gruppen består av personer fra fagfeltene som deltar i en organdonasjonsprosess. Vi jobber hovedsakelig sammen med donorsykehusene i Norge og personalet som jobber der, men svarer gjerne på spørsmål og bidrar med informasjon om organdonasjon også til andre. NOROD sine medlemmer. Bildet er tatt på […]