App-ikonet på mobilen

Protokoll for organdonasjon er nå lett tilgjengelig på appen MyMedicalBooks. Du kan laste ned appen fra Appstore/Google Play på telefon eller nettbrett og abonnere på boka «Organdonasjon – Protokoll». Ny og oppdatert protokoll vil alltid være tilgjengelig med bare ett tastetrykk. Klikk på les mer for å finne lenke til MymedicalBooks og detaljert informasjon for å få appen klar. Innholdet i appen er også tilgjengelig for PC. Klikk her eller du finner også en link under «Protokoll» i topp-menyen på hjemmesiden.

  1. Last ned appen «MyMedicalBooks» fra app store/Google play
  2. Akseptér brukervilkår
  3. Klikk på meny-knappen (3 prikker/streker) øverst til høyre, velg «administrer bøker»
  4. Finn og merk boka «Organdonasjon – protokoll»
  5. Trykk på «Oppdatering» i bunnlinjen
  6. Start nedlasting

Neste gang du åpner appen, kommer du direkte inn i protokollen (hvis du ikke bruker andre bøker også, da må du først velge den av dine bøker som du vil bruke).

Vi håper at appen er nyttig og tar gjerne imot tilbakemeldinger

Sånn ser boka ut når man åpner appen
Underkapittel
Åpnet kapittel «Organbevarende behandling»