• Sykehuset Innlandet HF, Elverum
 • Sykehuset Innlandet HF, Hamar
 • Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik
 • Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
 • Akershus universitetssykehus HF, Akershus
 • Vestre Viken HF, Bærum
 • Vestre Viken HF, Drammen
 • Sykehuset Østfold HF, Kalnes
 • Helse Nord-Trøndelag HF, Namsos
 • Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger
 • St. Olavs Hospital HF, Trondheim
 • Helse Møre og Romsdal HF, Molde
 • Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund
 • Helse Førde HF, Førde
 • Haukeland Universitetssykehus, Bergen
 • Helse Fonna HF, Haugesund
 • Stavanger Universitetssykehus, Stavanger
 • Sørlandet sykehus HF, Kristiansand
 • Sørlandet sykehus HF, Arendal
 • Sykehuset Telemark HF, Skien
 • Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
 • Nordlandssykehuset HF, Bodø
 • Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Harstad
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik
 • Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål
 • Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet