2021.03.15 DAL_DAS møtet HDir nettbasert

2019.09.24 DAL-DAS-møte Gardermoen

2018.09.14 DAL – DAS-møte

2016.11.24 DAL – DAS-møte m vedlegg

2015.09.15 DAL – DAS-møte Gardermoen m vedlegg