Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon er landets fremste faggruppe når det gjelder organdonasjon. Gruppen består av personer fra fagfeltene som deltar i en organdonasjonsprosess.

Vi jobber hovedsakelig sammen med donorsykehusene i Norge og personalet som jobber der, men svarer gjerne på spørsmål og bidrar med informasjon om organdonasjon også til andre.

NOROD sine medlemmer. Bildet er tatt på årsmøtet 10. januar 2017.

Fra venstre: Käthe Meyer, Torgunn Bø Syversen, Ingebjørg Kvangarsnes, Johan-Arnt Hegvik, Kristin McLeod, Stein Foss, Britt Sjøbø, Morten Skauby, Leif Kristian Drangsholt, Urs Christen, Dag Wendelbo Sørensen, Terje Talseth Gundersen, Bjørn Lien, Odd Geiran, Per Arne Bakkan

Ikke tilstede da bildet ble tatt: Arnt Fiane, Monika Olofsson Storrø og Hans Inge Birkenes