Dokumentasjons_ved_organdonasjon_DBD_161221

Dokumentasjon ved_organdonasjon_cDCD_090322

For å oppfylle alle dokumentasjonskrav i en donorsituasjon anbefaler NOROD og Nasjonal behandlingstjeneste for transplantasjon å bruke skjema «Dokumentasjon ved organdonasjon DBD» og «Dokumentasjon ved organdonasjon cDCD» som kan lastes ned her. ferdig utfylt skjemaet skal være på operasjonsavdelingen under organuttaket og scannes inn i donors journal etter donasjon.