Nærmeste pårørende til avdød organdonor har jfr §18 i Lov om donasjon og transplantasjon rett til refusjon av utgifter som har påløpt i forbindelse med donasjon. Pårørende skal ikke påføres ekstra utgifter på grunn av donasjon, men organdonasjon skal heller ikke medføre noen økonomisk fordel.

Flere sykehus har utarbeidet prosedyrer for hvordan helseforetaket kan ivareta pårørendes refusjonsrett. Her er et eksempel på hvordan helseforetak kan ivareta denne refusjonsretten. Eksemplet er prosedyre og refusjonsskjema som er utarbeidet ved Oslo universitetssykehus.