Norge har 28 donorsykehus. Alle donorsykehus skal ha en donoransvarlig lege og de fleste har også intensivsykepleiere som jobber særskilt med denne oppgaven.

Ordningen ble innført i  2001. Stortinget (nr1 2001-2002) påla regjeringen å innføre systemet med donoransvarlige leger ved alle landets donorsykehus. Det ble også bestemt at sykehusene  skulle få kompensasjon for sine utgifter ved organdonasjon. Transplantasjonsloven presiserer at helsepersonell skal vurdere organdonasjon ved pasientsituasjoner der en organdonasjon kan være aktuelt.

I et styringsbrev til de regionale helseforetakene i 2003 ble det forutsatt at det skulle øremerkes ressurser til dette arbeidet, med særlig vekt på opplæring og holdningsarbeid blant aktuelle medarbeidere i alle godkjente donorsykehus.

DonorsykehusDonoransvarlig legeDonoransvarlig sykepleier
UNN TromsøMarie Figenschou
overlege anestesi
Mari-Lynn Solheim Karlsen
intensivsykepleier
UNN HarstadBørre B. Hansen
overlege anestesi
Solveig Hardersen
Intensivsykepleier
UNN NarvikJon Harr
overlege anestesi
Ørjan Cronblad
Intensivsykepleier
Norlandssykehuset BodøTine Torjuul Hansen
Overlege anestesi
Kathrine Andersen
Intensivsykepleier
HelgelandssykehusetGabor Nadas
Overlege anestesi
Karin Friberg
Intensivsykepleier
Helse Nord-Trøndelag NamsosBoglarka Jancso overlege anestesiMerete Fossland
intensivsykepleier
Helse Nord-Trøndelag LevangerRobert Pedersen
overlege anestesi
Astrid Helland
intensivsykepleier
St. Olavs HospitalKari Schirmer
overlege anestesi
Kristin Verket
intensivsykepleier
Helse Møre og Romsdal MoldeBardo Driller
overlege anestesi
Lisa Vetting
intensivsykepleier
Helse Møre og Romsdal ÅlesundRobert Bergseth
overlege anestesi
Sigrid B. Mathiesen
intensivsykepleier
Helse FørdeBernhard Høllige
overlege anestesi
Arne Nordgulen
intensivsykepleier
Haukeland Univ.sykehusGunhild Holmaas
overlege anestesi
Kristin McLeod
intensivsykepleier
Stavanger Univ.sykehusKjell Kaisen
seksjonsoverlege anestesi
Bende Møller Eriksen
intensivsykepleier
Helse Fonna HaugesundMaria Huanca
overlege anestesi
Julia Høyem
intensivsykepleier
Sørlandet Sykehus KristiansandStefan Hyler
overlege anestesi
Cecilie Aamlid Madsen
Intensivsykepleier
Sørlandet Sykehus ArendalVegard Tørå Dokka
seksjonsoverlege intensiv
Berit Vrålstad
intensivsykepleier
Sykehus Telemark SkienKristin Hauss
overlege anestesi
Solveig Ro
intensivsykepleier
Sykehuset i Vestfold TønsbergGro Amundsen
seksjonsoverlege anestesi
Inger Lie
intensivsykepleier
Vestre Viken DrammenKristine Fischer
overlege anestesi
Birgitte Fosser Johansen
intensivsykepleier
Vestre Viken BærumKarine Ellingbø
overlege anestesi
Lenneke Eriksson
intensivsykepleier
Akershus Univ.sykehusPer Martin Bådstøløkken
overlege anestesi
Unn Nygård
intensivsykepleier
Sykehuset Innlandet GjøvikHod Stern
overlege anestesi
Marianne Øveraasen
intensivsykepleier
Sykehuset Innlandet HamarPer Olav Skaaret
overlege anestesi
Inger Daatland
intensivsykepleier
Sykehuset Innlandet LillehammerIngrid Lyngved Ødegård
Seksjonsoverlege intensiv
Iris Hasle Kleven
intensivsykepleier
Sykehuset Innlandet ElverumThomas Olsen
overlege anestesi
Åse Helen Espelund
intensivsykepleier
Sykehuset Østfold KalnesCecilie Ruud Kvisler
overlege anestesi
Janne Kjellberg Johansen
intensivsykepleier
OUS UllevålDag Wendelbo Sørensen
overlege anestesi
Lise Toubro Bratberg
intensivsykepleier
Oslo RikshospitaletBjørn Petter Benterud
overlege anestesi
Gry Solberg
intensivsykepleier