NOROD trinn 2 er et 2 dagers seminar

Mål: Helsepersonell som behandler potensielle organgivere skal ha tilstrekkelig kunnskap om organdonasjon og transplantasjon til å kunne sette i gang organdonasjonsprosessen når det er aktuelt

Målgruppe: Leger og intensivsykepleiere som har erfaring i/interesse for organdonasjon

Ansvarlig: NOROD

Undervisning i:

  • Juridisk rammeverk
  • Etikk, religion og ritualer
  • Organdonasjonsprosessen i praksis
  • Kommunikasjon
  • Omsorg for pasient, pårørende og personalet
  • Transplantasjonsvirksomheten i Norge

Trinn 2 er meritterende med inntil 15 timer for godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie (NSF). Det er også godkjent av norsk legeforening som valgfritt kurs for leger under spesialisering i anestesiologi med inntil 13 timer og valgfritt kurs for leger under spesialisering eller etterutdanning i hjertemedisin med inntil 15 timer.