Stiftelsen Organdonasjon ønsker å stimulere prosjekter som kan bidra til å oppfylle visjonen om at alle som trenger det skal få et organ. De  tilbyr derfor midler til prosjekter som bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Fondets formål er å inspirere til nye studier, og faglig utvikling innen tema organdonasjon.

For 2021 er det satt av kr. 480 000,- til fondet.

Et kvalifisert fagråd vil velge ut relevante prosjekter.

På Stiftelsen Organdonasjon sin side om Fond til fagutviklingsmidler vil du få informasjon  om: hvordan du søker, hvilke prosjekter som vil kunne få støtte og eksempler på temaer/problemstillinger.

Skulle du ha noen spørsmål i forbindelse med en eventuell søknad er det bare å ta kontakt med Anniken B. Lundgaard, mail: anniken.lundgaard@organdonasjon.no , mobil: 41530415

Les mer på Fond til fagutvikling på Stiftelsen Organdonasjons sider