I Norge skal helsepersonell ta opp spørsmålet om organdonasjon med avdødes pårørende. Loven pålegger sykehusets ledelse ansvaret for å utarbeide rutiner og systemer som sikrer at plikten til å informere og spørre pårørende, blir fulgt opp. Hvordan er situasjonen ved landets donorsykehus? I vedlagte artikkel har NOROD i 2020 satt søkelyset på behovet for en nasjonal handlingsplan for organdonasjon: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/07/22/donoransvarlige-leger/?fbclid=IwAR0qbW-FziJ0HuONkYU-4uW3NbzvsDkQBac13P2h2_PHVgEUAFsVRvGgrWI

Som eksempel har Finland hatt en nasjonal handlingsplan for organdonasjon siden 2015. Og nå har det akkurat kommet en ny plan for årene 2023-2033. Et godt eksempel til etterfølgelse?

National action plan for organ donation and transplantation 2023-2033 (engelsk)

Nationell handlingsplan for organdonation og transplantation 2023-2033 (svensk – linken ligger nede på siden som åper seg)