Rapporten fra FHI ble publisert i desember 2019. Etter en offentlig høring, avsluttet i september 2020, er saken oversendt til de regionale helseforetakene som nå forbereder videre saksgang, inkludert vurdering av behov for forskriftsendring.

På møte med landets donoransvarlige leger og -sykepleiere arrangert av HDir og NOROD den 15.03.2021 ble fagfellevurderingene av rapporten presentert. Disse presentasjonene vil dere finne under ved å klikke på linkene (det er store medie-filer, det kan ta litt tid før de er lastet opp på datamaskinen din for visning):

Etikk: Reidun Førde, lege og professor i medisinsk etikk UIO

Effekt og sikkerhet: Kristian Heldal, overlege. PhD, MHO, Seksj.leder nyremedisin OUS-RH

Intensivmedisin: Pål Klepstad, Dr. med, avdelingssjef intensivavdeling St Olavs Hospital, professor NTNU

Juridiske aspekter: Fagfellevurderingen ble gjort av Alice Kjellevold, dr. juris, professor emerita ved Universitetet i Stavanger. Kommentarene som ble presentert på møte for donoransvarlige leger er av Jørgen Dalberg, anestesilege OUS-RH og advokat, tilknyttet Senter for medisink etikk UIO. Han er medforfatter av selve rapporten.

Link til hele rapporten fra FHI 2019

NOROD stiller seg bak konklusjonene i rapporten fra FHI og ser frem til en rask avklaring, slik at denne donasjonsformen kan tilbys pasienter en del av omsorgen ved livets slutt.