Skip to main content

NOROD trinn 2, Helse Nord

Tromsø

Intensivpersonale ved donorsykehus i Helse Nord; UNN, Tromsø, UNN Harstad, UNN Narvik, Nordlandssykehuset Bodø og Helgelandssykehuset. Kursansvarlig Urs Christen. Mer informasjon kommer

NOROD trinn 2, Helse Sør Øst

Intensivpersonalet ved donorsykehusene Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Hamar ved sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus. Kursansvarlig Kine Lindstrøm  

NOROD trinn 2, Helse Vest

Solstrand hotell og bad, Os

Intensivpersonale fra donorsykehus i Helse Vest: Haukeland, Stavanger, Haugesund og Førde. Mer informasjon kommer etter hvert. Kursansvarlig Ingebjørg Kvangarsnes