Skip to main content

NOROD trinn 2 for Helse Nord

Intensivpersonale ved donorsykehus i Helse Nord; UNN, Tromsø, UNN Harstad, UNN Narvik, Nordlandssykehuset Bodø og Helgelandssykehuset. Kursansvarlig Urs Christen. Mer informasjon kommer Scandic Ishavshotel Program NOROD trinn 2

Fagdager Organdonasjon og Transplantasjon

Radiumhospitalet FOBY

Grunnleggende kunnskap om organdonasjon og transplantasjon åpen for alle. PROGRAM fagdager om organdonasjon og transplantasjon ved OUS 16. og 17.sept-24 -(160424) Link til Påmeldingsskjema  Dette er et google-skjema som IKKE kan åpnes fra pc-er som tilhører Helse Sørøst (og kanskje andre helseforetak). Bruk nettbrett/mobil eller privat pc.

NOROD trinn 2, Helse Vest

Solstrand hotell og bad, Os

Intensivpersonale fra donorsykehus i Helse Vest: Haukeland, Stavanger, Haugesund og Førde. Mer informasjon kommer etter hvert. Kursansvarlig Ingebjørg Kvangarsnes Solstrand Hotel & bad Program NOROD trinn 2

ELPAT Congress 2024

Sevilla ,Spania

https://esot.org/esot-events/elpat-congress-2024/

DAL – DAS møte Gardermoen

Møte for donoransvarlige leger og sykepleiere på Gardermoen Invitasjon og program kommer senere

Helse Sør-Øst: Norod-seminar trinn II

Intensivpersonale ved donorsykehus i Helse Sør-Øst; AHUS, Vestre Viken Bærum og Drammen sykehus, Sykehuset Østfold Kalnes og OUS. Kursansvarlig Käthe Meyer kmeyer@ous-hf.no Hotell Refsnes Gods Program NOROD trinn 2