Norsk ressursgruppe for organdonasjon er Norges eneste faglige instans for organdonasjon, og er en tverrfaglig gruppe med formål å øke kunnskap og kompetanse hos helsepersonell som jobber med organdonasjon. Organisasjonen ble grunnlagt i 1993 etter initiativ fra transplantasjonsmiljøet på Rikshospitalet og donasjonsmiljøet på Haukeland Universitetssykehus. Ved oppstarten fikk gruppen økonomisk støtte fra et legemiddelfirmaet. Initiativet ble tatt som en respons på økende behov for organer til transplantasjon.

NOROD startet et eget utdanningsprogram etter modell fra EDHEP (European Donor Hospital Education Program), og kunne etter hvert tilby regelmessige seminarer for relevant helsepersonell. Seminarene arrangeres nå over 2 dager der de fleste aktuelle temaer innen organdonasjon berøres. Det legges spesielt vekt på kommunikasjonstrening. Seminarene meritteres av Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening med godkjente kurstimer.

Videre bidrar NOROD med råd og informasjon om organdonasjon til helsemyndigheter, helseforetak og pasientorganisasjoner.

NOROD er registrert i Enhetsregisteret, og organisert med et styre og 21 medlemmer. Driften av virksomheten finansieres over statsbudsjettet, og administreres gjennom Helsedirektoratet.

 Vedtekter NOROD Vedtekter 08.06.2020

Årsrapport 2019 Årsrapport 2019