Presentasjonene fra 07.11.22:

2. Introduksjon organdonasjon Lise 7.nov-22

3. Fagdag 2022 identifisering – Dag

4. Organdonasjon transplantasjon og jus-Urs Christen

5. tx-koord-rolle-071122

6. Hvordan ta blodprøver – Geir

7. Ingri_kommunikasjon trinn1

8. Avskjed-syning-etterlattesamtale-Lise 2022

9. Organbevarende behandling Bjørn Petter Benterud xxxx 7.11.22

10. Hjernedødsdiagnostikk – H. Linnerud 2022

11. cDCD – Dag 2022

12. SO – Aleksander_sekowski_foredrag_fagdager

 

Foredrag fra 08.11.22: (flere vil komme etter hvert)

01 Ventelister Hvem hva hvor-K.Fasting 081122

02 Hvordan sikres god match av organer mellom giver og mottaker-M.K.Birkenes 081122

03 En donor på opr.stuen-Maike 081122

04 Tx koordinators oppgaver-Storrø-Foss-081122

07 Donasjon av sener-R.Ø.Støen-081122

08 Donasjon av hornhinner-L.Lillevold 081122

09 Huden etter transplantasjon-P.Gjersvik 081122

11 Fagdag_HSØ_Nov2022_TrondJenssen

12 Oppfølging lungetx-C.Rustadbakken.Berg 081122

13 Fysioterapi til transplanterte-K.S.Paulsen-081122

15 Donasjon-nåtid-fremtid-P-D.Line-081122