Presentasjonene fra 11.09.2023:

2. Introduksjon organdonasjon 11.sept-23 Lise

3. Hva sier loven om organdonasjon og samtykke – Kine

4. Identifisering av potensiell donor – Dag

5. Tx-koord-rolle og oppgaver i donasjonsprosessen 11.09.2023 – Kine

6. Hvordan ta blodprøver – Geir 2023

7. Kommunikasjon med pårørende – donasjonsprosessen –

8. Avskjed-syning-etterlattesamtale-Lise 2023

9. Organbevarende behandling Bjørn 2023

10. Hjernedød kriterier og diagnostikk, Angelika

11. cDCD – Dag

12. Siftelsen organdonasjon_fagdager23 Aleksander

 

Foredrag fra 12.09.2023: (flere vil komme etter hvert)

1. Ventelister hvem hva hvor 2023

2. Jan Peder Amundrød Hvordan sikres god match av organer mellom giver og mottaker

3. Inger Juell-Mathisen Donor på operasjonsstuen NOROD 23-inger

4. Tx-kkordinators rolle under organuttak

5. Vanskelig regulerbar diabetes-Fagdag_HSØ_Sep2023-Jensen

6. Transplantasjon av ulike organer Fagdag sept 23v1 Bastian Pedersen

7. Thoraxorganer NOROD DNR Johannes Bjørnstad

8-1.Hornhinnedonasjon Fagdag NOROD 120923

8-2. Sene-donasjon Kristian ortoped

9. Huden etter tx-Fagdag_HSØ_ 2023 Gjersvik

10. Tone Vidnes Pasientopplæring etter transplantasjon 12.sept 2023

11. Viesturs Anestesiprosedyre under organuttak NOROD fagdag 23 (1)

12. Anna Lena Bruu Fagdag om organdonsasjon og transplantasjon 2023

14. Pål-Da Line Donasjon nåtid_fremtid PDL