NOROD trinn1 er tenkt som 1 dags seminar

Mål: Generell kunnskap om organdonasjon og transplantasjon

Målgruppe: Nøkkelpersoner ved sykehusets ledelse og helsepersonell som kommer i kontakt med organdonasjon

Ansvarlig: Lokal og regional DAL/ressursgruppe i samarbeid med NOROD.

Innføring i:

  • Hvem kan være organgiver
  • Melding av potensiell organgiver
  • Dødsdiagnostikk
  • Organbevarende behandling
  • Ivaretakelse av pårørende