Her er presentasjonene som ble brukt i det digitale Norod-seminaret 15.03.2022. Klikk på «les mer»:

01Organdonasjonsprosessen og juridisk forankring-Christen150322

02Hvem kan være donor -Skauby  (kommer senere)

03Organdonasjon i Norge og melding av potensiell donor-Christen150322

04Klinisk-diagnostikk, NOROD-Hegvik 150322

05Organbevarende behandling, NOROD-Hegvik 150322

06Omsorg_ved_livets_slutt-McLeod150322