Dag Wendelbo Sørensen

Overlege i anestesi og donoransvarlig lege på OUS Ullevål

Ingebjørg Kvangarsnes

Anestesisykepleier og Transplantasjonskoordinator OUS Rikshospitalet

Johan-Arnt Hegvik

Overlege anestesi og donoransvarlig lege ved St Olavs Hospital. Han har deltatt i NOROD siden 2000 og sittet i flere utvalg oppnevnt av Helsedirektoratet Han jobber til daglig som overlege ved hovedintensiv ved St. Olavs Hospital og underviser internt på sykehuset, ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og ved NTNU.

Kristin McLeod

Intensivsykepleier Haukeland universitetssykehus

Käthe Meyer

Transplantasjonskoordinator OUS Rikshospitalet. Bakgrunn som intensivsykepleier, er utdannet praksisveileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har en Master i Sykepleievitenskap og en PhD fra institutt for klinisk medisin ved medisinsk fakultet, universitetet i Oslo. Hun ble ansatt som transplantasjonskoordinator i 1997 og har siden vært medlem av NOROD. Hun har også representert de norske transplantasjonskoordinatorene i internasjonale organisasjoner og vært med på å utarbeide retningslinjer for Europeisk sertifisering.

Leif Kristian Drangsholt

Ledende sykehusprest Sørlandet sykehus, Kristiansand

Per Arne Bakkan

Ledende transplantasjonskoordinator OUS Rikshospitalet

Stein Foss

Transplantasjonskoordinator OUS Rikshospitalet

Monika Olofsson Storrø

Transplantasjonskoordinator og anestesisykepleier OUS Rikshospitalet

Urs Christen

Transplantasjonskoordinator og anestesisykepleier OUS Rikshospitalet

Hege Linnerud

Overlege nevrokirurgisk avdeling Oslo Universitetssykehus Ullevål

Kristin Naustdal

Intensivsykepleier ved Haukeland Universitetssykehus

Kristine Lyck Fasting

Transplantasjonskirurg ved transplantasjonskirurgisk avdeling på OUS Rikshospitalet

Morten Skauby

Leder av NOROD og transplantasjonskirurg ved OUS Rikshospitalet

Kine Lindstrøm

Transplantasjonskoordinator OUS Rikshospitalet

Bendik Baasland

Sykehusprest på OUS

Oscar Kolsrud

Thoraxkirurg OUS Rikshospitalet

Lena Langgård

Intensivsykepleier og organdonasjonssykepleier OUS Ullevål