Aarseth HP, Aarsland KH, Hegvik JH, Syversen TB, Fredø HL, Albrechtsen D, et al. NOU 21/2011: Når døden tjener livet 

 

Helse- og omsorgsdepartementet: Lov om donasjon og transplantasjon av organer, celler og vev (transplantasjonslova)  (LOV-2015-07-07-25):

 

Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om dødsdefinisjon ved donasjon av organer, celler og vev (FOR-2015-12-21-1813)

 

Helsedirektoratet: Rundskriv til forskrift om dødsdefinisjon ved donasjon av organ, celler og vev (revidert juni 2016)

 

Helse-og omsorgsdepartementet: Lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forskning (obduksjonslova)  (LOV-2015-07-07-26)

 

Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon (FOR-2013-11-22-1334):

 

Helse og omsorgsdepartementet. Pasient- og brukerrettighetsloven (LOV-1999-07-02-63)

 

Helse- og omsorgsdepartementet. Lov om helsepersonell m.v. (LOV-1999-07-02-64)