Skip to main content

Vi trenger en nasjonal handlingsplan for...

Vi trenger en nasjonal handlingsplan for organdonasjon

Helsepersonell skal ta opp spørsmålet om organdonasjon med avdødes pårørende. Loven pålegger sykehusets ledelse ansvaret for å utarbeide rutiner og systemer som sikrer at plikten til å informere og spørre pårørende, blir fulgt opp. Hvordan er situasjonen ved landets donorsykehus i 2020? https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/07/22/donoransvarlige-leger/?fbclid=IwAR0qbW-FziJ0HuONkYU-4uW3NbzvsDkQBac13P2h2_PHVgEUAFsVRvGgrWI

Protokollen på App

Protokollen på App

Protokoll for organdonasjon er nå lett tilgjengelig på appen MyMedicalBooks. Du kan laste ned appen fra Appstore/Google Play på telefon eller nettbrett, logge deg inn og abonnere på boka “Organdonasjon – Protokoll”. Ny og alltid oppdatert versjon av protokollen vil alltid være tilgjengelig med bare ett tastetrykk. Klikk på les mer for å finne lenke […]

Organdonasjon etter sirkulasjonsstans (c...

Organdonasjon etter sirkulasjonsstans (cDCD)

Bestillerforum RHF har bedt Folkehelseinstituttet om å utarbeide en fullstendig metodevurdering om “Organdonasjon (…) hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettstans når livsforlengende behandling avsluttes”. Hovedproblemstillingene som ble vurdert er medisinske, juridiske og etiske utfordringer. Spesielt ble det diskutert uklarheter rundt dødsdefinisjonen og dødskriteriene ved hjerte- og åndedrettsstans etter at livsforlengende behandling er avsluttet. […]

Refusjon ekstra utgifter etter donasjon ...

Refusjon ekstra utgifter etter donasjon fra avdød giver

Nærmeste pårørende til avdød organdonor har jfr §18 i Lov om donasjon og transplantasjon rett til refusjon av utgifter som har påløpt i forbindelse med donasjon. Pårørende skal ikke påføres ekstra utgifter på grunn av donasjon, men organdonasjon skal heller ikke medføre noen økonomisk fordel. Flere sykehus har utarbeidet prosedyrer for hvordan helseforetaket kan ivareta […]

Stipend for deltakelse på TPM

Stipend for deltakelse på TPM

NOROD lyser ut 4 stipender for å delta på årets TPM for internasjonale deltakere (Advanced International Training Course in Transplant Procurement Management). Årets kurs avholdes fra 19. til 23. oktober 2020 i Barcelona. Kurset gir 10 studiepoeng (ECTS credits). Stipendet dekker reise til Barcelona og deltakeravgift. Søkere må være intensiv/anestesilege eller intensivsykepleier og ansatt på […]

Forskningsfond

Forskningsfond

Stiftelsen Organdonasjon tilbyr forskningsmidler med formål om å inspirere til nye studier, og fremme forskning og utvikling som bidrar til økt innsikt og kunnskap innen organdonasjon. For 2020 er det satt av kr. 280 000,- til fondet. Forskningsfondet vil ikke kunne dekke større prosjekter og forskerstillinger, men vil kunne bidra med en andel. Et kvalifisert […]

NOROD

NOROD

Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon er landets fremste faggruppe når det gjelder organdonasjon. Gruppen består av personer fra fagfeltene som deltar i en organdonasjonsprosess. Vi jobber hovedsakelig sammen med donorsykehusene i Norge og personalet som jobber der, men svarer gjerne på spørsmål og bidrar med informasjon om organdonasjon også til andre. NOROD sine medlemmer. Bildet er tatt på […]