Skip to main content

Forskningsfond

Forskningsfond

Stiftelsen Organdonasjon tilbyr forskningsmidler med formål om å inspirere til nye studier, og fremme forskning og utvikling som bidrar til økt innsikt og kunnskap innen organdonasjon. For 2020 er det satt av kr. 280 000,- til fondet. Forskningsfondet vil ikke kunne dekke større prosjekter og forskerstillinger, men vil kunne bidra med en andel. Et kvalifisert […]

Møte for donoransvarlige leger 14.09.201

Møte for donoransvarlige leger 14.09.2018

Den 14. september 2018 gjennomførte Norod det årlige møte for donoransvarlige leger og sykepleiere i samarbeid med Helsedirektoratet. Det var totalt 61 møtedeltakere og 18 av landets 26 donorsykehus var representert. Det var et dagsaktuelt program og viktige saker ble diskutert. Særlig for dem som ikke kunne møte legges det ut et referat her, hvor […]

NOROD

NOROD

Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon er landets fremste faggruppe når det gjelder organdonasjon. Gruppen består av personer fra fagfeltene som deltar i en organdonasjonsprosess. Vi jobber hovedsakelig sammen med donorsykehusene i Norge og personalet som jobber der, men svarer gjerne på spørsmål og bidrar med informasjon om organdonasjon også til andre. NOROD sine medlemmer. Bildet er tatt på […]

Organdonasjon tema på STS 03.05.2018 i O

Organdonasjon tema på STS 03.05.2018 i Oslo

Scandinavian Transplant Society (STS) viet en hel dag til organdonasjon. Torsdag 03.05. fra 10.30 til 18.00 handlet om organdonasjon, både DBD (donation after brain death) og DCD (donation after circulatory death). Internasjonale foredragsholdere deltok: Dale Gardiner fra Storbritannia, Corinne Antoine fra Frankrike, Anja Bornø Jensen fra Danmark og Eduardo Minambres fra Spania. I og med at organdonasjon for første […]

NOROD ønsker ikke donorregister

NOROD ønsker ikke donorregister

Fra tid til annen kommer det forslag fra ulike samfunnsaktører at Norge bør opprette et donorregister hvor hver enkelt kan registrere sin holdning til organdonasjon. NOROD ønsker ikke opprettelse av et donorregister med følgende begrunnelse: En stor del av befolkningen registrerer seg ikke i donorregister.  Studier fra flere europeiske land viser at 80-90% av befolkningen er […]