Forslag til funksjonsbeskrivelse for donoransvarlig lege og sykepleier. Utarbeidet av NORD og Nasjonalt fagråd for organdonasjon (HDir), 2012

Funksjonsbeskrivelse for donoransvarlig lege og sykepleier

 

Forslag til funksjonsbeskrivelse for donoransvarlig sykepleier. Utarbeidet av NOROD, 2018.

Funksjonsbeskrivelse for donoransvarlig sykepleier, 2018