Hjem » NOROD-medlemmene » NOROD-medlemmene
Dag Wendelbo Sørensen
Dag Wendelbo Sørensen
Overlege i anestesi og donoransvarlig lege på OUS Ullevål
Ingebjørg Kvangarsnes
Ingebjørg Kvangarsnes
Anestesisykepleier og Transplantasjonskoordinator OUS Rikshospitalet
Johan-Arnt Hegvik
Johan-Arnt Hegvik
Overlege anestesi og donoransvarlig lege ved St Olavs Hospital. Han har deltatt i NOROD siden 2000 og sittet i flere utvalg oppnevnt av Helsedirektoratet Han jobber til daglig som overlege ved hovedintensiv ved St. Olavs Hospital og underviser internt på sykehuset, ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og ved NTNU.
Kristin McLeod
Kristin McLeod
Intensivsykepleier Haukeland universitetssykehus
Käthe Meyer
Käthe Meyer
Transplantasjonskoordinator OUS Rikshospitalet. Bakgrunn som intensivsykepleier, er utdannet praksisveileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har en Master i Sykepleievitenskap og en PhD fra institutt for klinisk medisin ved medisinsk fakultet, universitetet i Oslo. Hun ble ansatt som transplantasjonskoordinator i 1997 og har siden vært medlem av NOROD. Hun har også representert de norske transplantasjonskoordinatorene i internasjonale organisasjoner og vært med på å utarbeide retningslinjer for Europeisk sertifisering.
Leif Kristian Drangsholt
Leif Kristian Drangsholt
Ledende sykehusprest Sørlandet sykehus, Kristiansand
Odd Geiran
Odd Geiran
Professor emeritus OUS Rikshospitalet Lege og professor i medisin. Odd var med å stifte NOROD. Han var med i teamet som utførte den første hjertetransplantasjonen i 1983 og han ledet teamet som utførte den første lungetransplantasjonen. Han ble i 2008 utnevnt til kommandør av St Olavs Orden for sin innsats for hjerte og lungetransplanterte.
Per Arne Bakkan
Per Arne Bakkan
Ledende transplantasjonskoordinator OUS Rikshospitalet
Stein Foss
Stein Foss
Transplantasjonskoordinator OUS Rikshospitalet
Torgunn Bø Syversen
Torgunn Bø Syversen
Intensivsykepleier OUS Ullevål Hun arbeider til daglig i Donorenheten og ved Generell intensiv. Hun er utdannet intensivsykepleier og har en mastergrad i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo og Akershus.
Rating: 5.00
Monika Olofsson Storrø
Monika Olofsson Storrø
Transplantasjonskoordinator og anestesisykepleier OUS Rikshospitalet
Urs Christen
Urs Christen
Transplantasjonskoordinator og anestesisykepleier OUS Rikshospitalet
Hege Linnerud
Hege Linnerud
Overlege nevrokirurgisk avdeling Oslo Universitetssykehus Ullevål
Krisitn Naustdal
Krisitn Naustdal
Intensivsykepleier ved Haukeland Universitetssykehus
Marie Figenschou
Marie Figenschou
Anestesilege og donoransvarlig lege ved Universitetssykehuset Nordnorge, Tromsø
Kjetil Moen
Kjetil Moen
Sykehusprest ved Stavanger Universitetssykehus
Kristine Lyck Fasting
Kristine Lyck Fasting
Transplantasjonskirurg ved transplantasjonskirurgisk avdeling på OUS Rikshospitalet
Morten Skauby
Morten Skauby
Leder av NOROD og transplantasjonskirurg ved OUS Rikshospitalet
Kine Lindstrøm
Kine Lindstrøm
Transplantasjonskoordinator OUS Rikshospitalet

Klikk på bildene for mer infomasjon