Her er presentasjonene fra fagdagen om transplantasjon 10.09.2019

01 Ventelister -hvem,hva,hvor / hvordan evelueres og tildeles organer-EinarMartinAandahl04.09.2018

02-Hvordan sikres god match av organer mellom giver og mottaker-MakennaBirkenes

03-Donor på operasjonsstuen-MaikeSchilling

04-Nyre og lever tx temadager-KristineFasting

(05-Transplantasjon av thoraxorganer kommer)

06-Hornhinnebanken kommer

07-Huden etter TX 2019-PetterGjersvik

08-Pasientopplæring etter transplantasjon-ToneVidnes

09-Pancreastransplantasjon Sep2019-TrondJenssen

10-Langtidsoppfølging av lungetransplanterte-HeidiHaraldsen

11-Fysioterapi til transplanterte-KristinaStruksnesFjone04.09.19

12-Å leve med immunsupprimerende behandling kommer

13-Hva bringer fremtiden inne transplantasjon kommer