Presentasjonene fra 09.09.2019

01 Livet på nytt: presentasjon legges ikke ut

02-Introduksjon om organdonasjon 2019_L.T.Bratberg

03-Identifisering av potensiell organdonor og om lovverk relatert til samtykke og organdonasjon 2019 A Robertsen

04-Prøvetaking og melding av potensiell donor 2019 G.Solberg

05-Txkoordinators rolle og oppgaver 2019 I.Kvangarsnes

06-Kommunikasjon og ivaretagelse av pårørende T.B.Syversen 2019

07-Avskjed syning ettersamtale 2019_L.T.Bratberg

08-Organbevarende behandling 2019 B.P.Benterud

09-Hvordan diagnostisere opphevet sirkulasjon til hjernen (mangler)

10-Organdonasjon hos pasienter som dør av hjerte- og respirasjonsstans: legges ikke ut

11-Pårørendes erfaring og opplevelser med organdonasjon: presentasjon legges ikke ut

12-Om Stiftelsen organdonasjon sitt arbeid 2019