Donoransvarlige leger og sykepleiere

Norge har 27 donorsykehus. Alle donorsykehus skal ha en donoransvarlig lege og noen velger også å ha intensivsykepleiere som kan jobbe med denne oppgaven.

Denne ordningen ble innført i  2001. Stortinget (nr1 2001-2002) påla regjeringen å innføre systemet med donoransvarlige leger ved alle landets donorsykehus. Det ble også bestemt at sykehusene  skulle få kompensasjon for sine utgifter ved organdonasjon. Transplantasjonsloven presiserer at helsepersonell skal ta opp spørsmålet om organdonasjon ved pasientsituasjoner der en organdonasjon kan være aktuelt.

I et styringsbrev til de regionale helseforetakene i 2003 ble det forutsatt at det skulle øremerkes ressurser til dette arbeidet, med særlig vekt på opplæring og holdningsarbeid blant aktuelle medarbeidere i alle godkjente donorsykehus.

Helseforetak Avdeling Leger Sykepleiere
Universitetssykehuset     Nord Norge HF Tromsø Marie Figenschou

overlege anestesi

Mari-Lynn Solheimintensivsykepleier
Universitetssykehuset    Nord Norge HF Harstad Børre B. Hansenoverlege anestesi Ida Skoglund

Intensivsykepleier

Nordlandssykehus HF Bodø Tine Torjuul Hansenseksjonsoverlege anestesi Kathrine Andreassen

Intensivsykepleier

Akershus universitetssykehus HF Ahus Per Martin Bådstøløkkenoverlege anestesi Unn Nygård

Intensivsykepleier

Sykehuset Innlandet HF Elverum Thomas Olsenoverlege anestesi Åse Helen Espelund

Intensivsykepleier

Sykehuset Innlandet HF Hamar Per Olav Skaaretoverlege anestesi Inger Daatland

intensivsykepleier

Sykehuset Innlandet HF Gjøvik Hodd Sternovelege anestesi Marianne Øveraasen                intensivsykepleier
Sykehuset Innlandet HF Lillehammer Ingrid Lyngved Ødegårdoverlege anestesi Iris Hasle Kleven

intensivsykepleier

Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Cecilie Ruud Kvisleroverlege anestesi Janne Kjellberg Johansen

intensivsykepleier

 Helse Nord-Trøndelag HF  Namsos Boglanka Jancsooverlege anestesi Merete Fossland

Intensivsykepleier

Helse Nord-Trøndelag HF Levanger Robert Pedersenovelege anestesi Astrid Helland

Intensivsykepleier

St. Olavs Hospital HF St. Olav Johan-Arnt Hegvikoverlege anestesi Kristin Verket

Intensivsykepleier

Møre og Romsdal HF Molde Bardo Drilleroverlege anestesi Lisa Vetting

Intensivsykepleier

Møre og Romsdal HF Ålesund Robert Bergsethoverlege anestesi Siri Bigseth Mathiessen

Intensivsykepleier

Helse Fonna HF Haugesund Maria Huancaoverlege anestesi  Julia Høyem

Intensivsykepleier

Helse Førde HF Førde Bernhard Hølligeoverlege anestesi Arne Nordgulen

Intensivsykepleier

Helse Bergen HF Haukeland Gunhild Holmaasoverlege anestesi Kristin Mcleodintensivsykepleier

Kristin Naustdal

intensivsykepleier

Helse Stavanger HF Stavanger Kjell Kaisenseksjonsoverlege anestesi Bende Møller Eriksen

intensivsykepleier

Vestre Viken HF Drammen Kristine Fischeroverlege anestesi Birgitte Fosser Johansen

Intensivsykepleier

Vestre Viken HF Bærum Karine Ellingbø
overlege anestesi
Lenneke Eriksson

Intensivsykepleier

Sykehuset Telemark HF Skien Kristin Haussoverlege anestesi Solveig Ro

Intensivsykepleier

Sykehuset i Vestfold HF Tønsberg Gro Amundsenseksjonsoverlege anestesi Inger Lieintensivsykepleier
Sørlandet sykehus HF Arendal Vegard Tørå Dokkaoverlege anestesi Berit Vrålstadenhetsleder, intensiv
Sørlandet sykehus HF Kristiansand Stefan Hyleroverlege anestesi Cecilie Aamlid Madsen

Intensivsykepleier

Oslo universitetssykehus HF Ullevål Dag Sørensenoverlege anestesi Torgunn Bø Syversenintensivsykepleier

Lise Toubro Bratberg

intensivsykepleier

Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet Bjørn Petter Benterudoverlege anestesi Gry Solbergintensivsykepleier