Norge har 27 donorsykehus. Alle donorsykehus skal ha en donoransvarlig lege og de fleste har også intensivsykepleiere som jobber særskilt med denne oppgaven.

Ordningen ble innført i  2001. Stortinget (nr1 2001-2002) påla regjeringen å innføre systemet med donoransvarlige leger ved alle landets donorsykehus. Det ble også bestemt at sykehusene  skulle få kompensasjon for sine utgifter ved organdonasjon. Transplantasjonsloven presiserer at helsepersonell skal vurdere organdonasjon ved pasientsituasjoner der en organdonasjon kan være aktuelt.

I et styringsbrev til de regionale helseforetakene i 2003 ble det forutsatt at det skulle øremerkes ressurser til dette arbeidet, med særlig vekt på opplæring og holdningsarbeid blant aktuelle medarbeidere i alle godkjente donorsykehus.

DonorsykehusDonoransvarlig legeDonoransvarlig sykepleier
UNN TromsøMarie Figenschou
overlege anestesi
Vivika Ribbing
intensivsykepleier
UNN HarstadBørre B. Hansen
overlege anestesi
Annette Tøllefsen
Intensivsykepleier
UNN NarvikDavid Nystad
overlege anestesi
Ørjan Cronblad
Intensivsykepleier
Norlandssykehuset BodøSven Håkon Urving
seksjonsoverlege anestesi
Anne Grethe Thorsen
Intensivsykepleier
Helse Nord-Trøndelag NamsosJan Peter Jensen
overlege anestesi
Merete Fossland
intensivsykepleier
Helse Nord-Trøndelag LevangerRobert Pedersen
overlege anestesi
Grete Sivertsen
intensivsykepleier
St. Olavs HospitalJohan-Arnt Hegvik
overlege anestesi
Kristin Verket
intensivsykepleier
Helse Møre og Romsdal MoldeBardo Driller
overlege anestesi
Solveig Gulliksen
intensivsykepleier
Helse Møre og Romsdal ÅlesundRobert Bergseth
overlege anestesi
Merete Gjerdsbakk
intensivsykepleier
Helse FørdeBernhard Høllige
overlege anestesi
Arne Nordgulen
intensivsykepleier
Haukeland Univ.sykehusGunhild Holmaas
overlege anestesi
Kristin McLeod
intensivsykepleier
Stavanger Univ.sykehusKjell Kaisen
seksjonsoverlege anestesi
Bende Møller Eriksen
intensivsykepleier
Helse Fonna HaugesundMaria Huanca
overlege anestesi
Espen Eriksen
intensivsykepleier
Sørlandet Sykehus KristiansandStefan Hyler
overlege anestesi
Gro Børte
Intensivsykepleier
Sørlandet Sykehus ArendalVegard Tørå Dokka
seksjonsoverlege intensiv
Berit Vrålstad
intensivsykepleier
Sykehus Telemark SkienKristin Hauss
overlege anestesi
Solveig Ro
intensivsykepleier
Sykehuset i Vestfold TønsbergGro Svendsen
seksjonsoverlege anestesi
Inger Lie
intensivsykepleier
Vestre Viken DrammenKristine Fischer Glenn
overlege anestesi
Ranveig Kortnes Hansen
fagsykepleier intensiv
Vestre Viken BærumBjørn Søeberg
overlege anestesi
Lenneke Eriksson
intensivsykepleier
Akershus Univ.sykehusPer Martin Bådstøløkken
overlege anestesi
Ann Kristin Evensen
intensivsykepleier
Sykehuset Innlandet GjøvikHod Stern
overlege anestesi
Bjørg Møllerhagen
intensivsykepleier
Sykehuset Innlandet HamarOdd Gunnar Paulsen
overlege anestesi
Åse Sigrid Torp
intensivsykepleier
Sykehuset Innlandet LillehammerIngrid Lyngved Ødegård
Seksjonsoverlege intensiv
Marit Valset
intensivsykepleier
Sykehuset Innlandet ElverumThomas Olsen
overlege anestesi
Terje Tveter
intensivsykepleier
Sykehuset Østfold KalnesCecilie Ruud Kvisler
overlege anestesi
Janne Kjellberg Johansen
intensivsykepleier
OUS UllevålDag Wendelbo Sørensen
overlege anestesi
Torgunn Bø Syversen
intensivsykepleier
Oslo RikshospitaletBjørn Petter Benterud
overlege anestesi
Gry Solberg
intensivsykepleier