Skip to main content

NOROD webinar trinn II del 1

16.03.2021 12:00 - 16.03.2021 15:00

NOROD-kurs på Teams i 3 deler:

Alle tre dagene er nå fulltegnet

Del 1: Donor-identifikasjon, jus, melding av donor, organbevarende behandling, dødsdiagnostikk

Del 2: Organdonasjon som en del av omsorg ved livets slutt, pårørendes erfaring, omsorg for pårørende, etikk, oppfølging av pårørende

Del 3: Organuttak, tildeling av organer, anestesiens oppgave under uttak, operasjonssykepleiers oppgaver

Detaljert program legges ut snart.

Man kan melde seg på alle 3 deler eller bare velge det som passer. For å muliggjøre interaktivitet for deltakerne, er antall deltakere begrenset til 30. Påmelding til:  uchriste(at)ous-hf.no