Skip to main content

NOROD-seminar trinn II Helse Sør-Øst

30.11.2022 09:00 - 01.12.2022 16:00

2 dagers Norod-seminar om organdonasjon for intensivpersonell (sted: Sanner Hotell Gran)

Påmelding via donoransvarlig lege på ditt sykehus (Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum og OUS)

Program og andre ressurser legges ut senere