Skip to main content

NOROD-seminar trinn II, Helse Midt Værnes

05.11.2019 09:00 - 06.11.2019 16:00
Cannot determine address at this location. Cannot determine address at this location.

NOROD-seminar trinn 2

Kursansvarlig: Urs Christen,   uchriste(at)ous-hf.no

Dette kurset arrangeres for donorsykehusene i Helse Midt. Målgruppen for kurset er personell som er direkte involvert i behandling av pasienter som kan bli organdonorer. Påmelding via donoransvarlig lege på de aktuelle donorsykehus.

Hjemmesiden til kursstedet:

 Quality Airport Hotel Værnes, Kjøpmannsgata 20, 7500 Stjørdal

DELTAKERLISTE deles ut på kurset

PROGRAM OG INVITASJON

Program NOROD nivå II, Værnes (v031119)

Invitasjon og informasjon til deltaker

KURSMATERIELL:  Litteraturressurser til NOROD seminar