Skip to main content

Møte for DAL og DAS

18.10.2022 10:00 - 18.10.2022 16:00

Møte for donoransvarlige leger og sykepleiere er planlagt  på Gardermoen med fysisk oppmøte. Program og personlig invitasjon kommer etter sommerferien