Skip to main content

Møte for donoransvarlige leger og sykepleiere

09.03.2021 10:00 - 09.03.2021 14:15

Årets møte skal avholdes digitalt.

Helsedirektoratet i samarbeid med NOROD sender invitasjon til alle donoransvarlige leger og sykepleiere med mer informasjon og link for å koble seg til møtet.