NOROD lyser ut 4 stipender for å delta på årets TPM for internasjonale deltakere (Advanced International Training Course in Transplant Procurement Management). Årets kurs avholdes fra 19. til 23. oktober 2020 i Barcelona. Kurset gir 10 studiepoeng (ECTS credits). Stipendet dekker reise til Barcelona og deltakeravgift.

Søkere må være intensiv/anestesilege eller intensivsykepleier og ansatt på en intensiv-/akuttmedisinsk avdeling ved ett av landets donorsykehus. Søknadsfrist: 01.06.2020, søknad sendes til NORODs sekretariat: transplant(at)ous-hf.no