Scandinavian Transplant Society (STS) viet en hel dag til organdonasjon. Torsdag 03.05. fra 10.30 til 18.00 handlet om organdonasjon, både DBD (donation after brain death) og DCD (donation after circulatory death). Internasjonale foredragsholdere deltok: Dale Gardiner fra Storbritannia, Corinne Antoine fra Frankrike, Anja Bornø Jensen fra Danmark og Eduardo Minambres fra Spania. I og med at organdonasjon for første gang fikk stor oppmerksomhet på STS var det hyggelig at det var mange deltakere fra intensivavdelingene ved norske donorsykehus.

Vi legger ved en lenke til et foredrag av Dale Gardiner om dødsdiagnostikk for dere som ønsker å høre ham flere ganger.

http://www.clodlog.com/clodfiles/vidcasts/files/Dx%20Death%2021C.mov

I tillegg kan vi anbefale Clod log. Der er det mye interessant om  avdød giver.

http://www.clodlog.com/clodfiles/