Stiftelsen Organdonasjon ønsker å stimulere prosjekter som kan bidra til å oppfylle visjonen om at alle som trenger det skal få et organ. De  tilbyr derfor midler til prosjekter som bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Fondets formål er å inspirere til nye studier, og faglig utvikling innen tema organdonasjon.

For 2021 er det satt av kr. 295 000,- til fondet.

Et kvalifisert fagråd vil velge ut relevante prosjekter.

Fond til fagutvikling hj side 2021

Slik søker du

Last ned søknadsskjema, og send utfylt til post@organdonasjon.no

Spørsmål kan rettes til Anniken B Lundgaard, mail anniken.lundgaard@organdonasjon.no, mobil : 415 30 415

Alle søkere må sette seg inn i fondets retningslinjer

Fond til fagutvikling-retningslinjer 2021