Stiftelsen Organdonasjon tilbyr forskningsmidler med formål om å inspirere til nye studier, og fremme forskning og utvikling som bidrar til økt innsikt og kunnskap innen organdonasjon.

For 2020 er det satt av kr. 280 000,- til fondet.

Forskningsfondet vil ikke kunne dekke større prosjekter og forskerstillinger, men vil kunne bidra med en andel.

Et kvalifisert fagråd vil velge ut relevante prosjekter.

Slik søker du

Last ned søknadsskjema, og send utfylt til post@organdonasjon.no

Spørsmål kan rettes til Anniken B Lundgaard, mail anniken.lundgaard@organdonasjon.no, mobil : 415 30 415

Alle søkere må sette seg inn i fondets retningslinjer