Den 14. september 2018 gjennomførte Norod det årlige møte for donoransvarlige leger og sykepleiere i samarbeid med Helsedirektoratet. Det var totalt 61 møtedeltakere og 18 av landets 26 donorsykehus var representert. Det var et dagsaktuelt program og viktige saker ble diskutert. Særlig for dem som ikke kunne møte legges det ut et referat her, hvor også de fleste presentasjoner ligger ved:

Referat møte DAL DAS 14.09.2018