• Her er et grunn-kurs i organdonasjon beregnet for intensivpersonell og andre som er interessert i å lære mer om hvordan en organdonasjon egentlig foregår.
    Kurset er utarbeidet av Lise Toubro Bratberg, intensivsykepleier og donoransvarlig sykepleier på OUS Ullevål.
    Dette kurset omhandler både DBD (Donation after brain death) og cDCD (controlled donation after circulatory death)

    Klikk her for å gå direkte til kurset (intet behov for innlogging)