OUS opprettholder transplantasjonsprogrammet. Hver potensiell donor blir vurdert individuelt med tanke på smitte med Covid-19 og transplantasjonskoordinatorene tar ansvar for dette i samråd med transplantasjonskirurgene ved OUS.