OUS prøver å opprettholde transplantasjonsprogrammet. Pandemien fører til store forandringer for mange som jobber i helsevesenet. Beredskapsplanene forutsetter at ø.hjelps behandling i størst mulig grad skal fortsette. Derfor bør også organdonasjon og transplantasjon fortsette så langt som mulig. Hver potensiell donor vil bli vurdert individuelt med tanke på smitt med Covid-19 og transplantasjonskoordinatorene tar ansvar for dette i saamråd med transplantasjonskirurgene ved OUS. For å lese infobrev fra OUS til landets donorsykehus klikk på les mer.