Skip to main content

Se fagfelle-kommentarer cDCD-rapport FH...

Se fagfelle-kommentarer  cDCD-rapport FHI her

Rapporten fra FHI ble publisert i desember 2019. Etter en offentlig høring, avsluttet i september 2020, er saken oversendt til de regionale helseforetakene som nå forbereder videre saksgang, inkludert vurdering av behov for forskriftsendring. På møte med landets donoransvarlige leger og -sykepleiere arrangert av HDir og NOROD den 15.03.2021 ble fagfellevurderingene av rapporten presentert. Disse […]

Vi trenger en nasjonal handlingsplan for...

Vi trenger en nasjonal handlingsplan for organdonasjon

Helsepersonell skal ta opp spørsmålet om organdonasjon med avdødes pårørende. Loven pålegger sykehusets ledelse ansvaret for å utarbeide rutiner og systemer som sikrer at plikten til å informere og spørre pårørende, blir fulgt opp. Hvordan er situasjonen ved landets donorsykehus i 2020? https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/07/22/donoransvarlige-leger/?fbclid=IwAR0qbW-FziJ0HuONkYU-4uW3NbzvsDkQBac13P2h2_PHVgEUAFsVRvGgrWI

Protokollen på App

Protokollen på App

Protokoll for organdonasjon er nå lett tilgjengelig på appen MyMedicalBooks. Du kan laste ned appen fra Appstore/Google Play på telefon eller nettbrett og abonnere på boka “Organdonasjon – Protokoll”. Ny og oppdatert protokoll vil alltid være tilgjengelig med bare ett tastetrykk. Klikk på les mer for å finne lenke til MymedicalBooks og detaljert informasjon for […]

Covid-19 og organdonasjon

Covid-19 og organdonasjon

OUS opprettholder transplantasjonsprogrammet. Hver potensiell donor blir vurdert individuelt med tanke på smitte med Covid-19 og transplantasjonskoordinatorene tar ansvar for dette i samråd med transplantasjonskirurgene ved OUS.

Fond til fagutvikling

Fond til fagutvikling

Stiftelsen Organdonasjon ønsker å stimulere prosjekter som kan bidra til å oppfylle visjonen om at alle som trenger det skal få et organ. De  tilbyr derfor midler til prosjekter som bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Fondets formål er å inspirere til nye studier, og faglig utvikling innen tema organdonasjon. For 2021 er […]

Refusjon ekstra utgifter etter donasjon ...

Refusjon ekstra utgifter etter donasjon fra avdød giver

Nærmeste pårørende til avdød organdonor har jfr §18 i Lov om donasjon og transplantasjon rett til refusjon av utgifter som har påløpt i forbindelse med donasjon. Pårørende skal ikke påføres ekstra utgifter på grunn av donasjon, men organdonasjon skal heller ikke medføre noen økonomisk fordel. Flere sykehus har utarbeidet prosedyrer for hvordan helseforetaket kan ivareta […]

Dokumentasjon ved organdonasjon

Dokumentasjon ved organdonasjon

For å oppfylle alle dokumentasjonskrav i en donorsituasjon anbefaler NOROD og Nasjonal behandlingstjeneste for transplantasjon å bruke “Dokumentasjon ved organdonasjon“. Skjemaet må scannes inn i donors journal etter donasjon.

Stipend for deltakelse på TPM

Stipend for deltakelse på TPM

NOROD lyser ut 4 stipender for å delta på årets TPM for internasjonale deltakere (Advanced International Training Course in Transplant Procurement Management). Årets kurs avholdes fra 19. til 23. oktober 2020 i Barcelona. Kurset gir 10 studiepoeng (ECTS credits). Stipendet dekker reise til Barcelona og deltakeravgift. Søkere må være intensiv/anestesilege eller intensivsykepleier og ansatt på […]

NOROD

NOROD

Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon er landets fremste faggruppe når det gjelder organdonasjon. Gruppen består av personer fra fagfeltene som deltar i en organdonasjonsprosess. Vi jobber hovedsakelig sammen med donorsykehusene i Norge og personalet som jobber der, men svarer gjerne på spørsmål og bidrar med informasjon om organdonasjon også til andre. NOROD sine medlemmer. Bildet er tatt på […]