Skip to main content

NOROD-kurs trinn I Helse Vest Stavanger

08.11.2016 09:00 - 09.11.2016 15:00
Stavanger universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Stavanger, Norge Stavanger universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Stavanger, Norge

Undervisningsdager om organdonasjon i regi av SUS

Program 08.11.16

Program 09.11.16