Skip to main content

NOROD-seminar trinn II, Sh. Innlandet og OUS på Hønefoss

27.09.2016 08:30 - 28.09.2016 16:15
Klækken Hotell, Hadelandsveien, Hønefoss, Norge Klækken Hotell, Hadelandsveien, Hønefoss, Norge

NOROD seminar trinn 2

Kursansvarlig: Urs Christen

        NOROD-seminar trinn 2 arrangeres jevnlig for donorsykehusene i de ulike helseregionene. Målgruppen for kurset er personell som er direkte involvert i behandling av mulige organdonorer. Vi ønsker en tverrfaglig representasjon for at kursene skal bli så gode som mulig.

DELTAKERLISTE

       deles ut på kurset

Invitasjon og program:

Kursprogram Norod Klaekken 2016

Invitasjon deltaker

Kursmateriell:

Det deles ikke ut støtteark for powepointbilder på kurset. Støttearkene kan printes ut ved å trykke på linken under.

Protokoll for organdonasjon 2016

Identifisering av potensiell donor

Ettersamtalen

Juridisk rammeverk-2016

Sjekkliste nevrologisk testing

Organuttak

Organbevarende behandling

Melding av donor

Klinisk diagnostikk