Skip to main content

NOROD-seminar trinn II, Helse Sør-Øst Hadeland

15.10.2019 09:00 - 16.10.2019 16:00
Cannot determine address at this location. Cannot determine address at this location.

NOROD-seminar trinn 2

Kursansvarlig: Ingebjørg Kvangarsnes,   ikvangar(at)oss-hf.no

Dette kurset arrangeres for donorsykehusene Innlandet og OUS. Målgruppen for kurset er personell som er direkte involvert i behandling av pasienter som kan bli organdonorer. Påmelding via donoransvarlig lege på de aktuelle donorsykehus.

Hjemmesiden til kurset

DELTAKERLISTE deles ut på kurset

Invitasjonsbrev deltaker

PROGRAM OG INVITASJON

Program NOROD nivå II, Sanner

KURSMATERIELL

Litteraturressurser til NOROD seminar