Skip to main content

NOROD-seminar trinn II, Helse Nord i Tromsø

07.02.2017 09:00 - 08.02.2017 16:00
Sjøgata 19, 9008 Tromsø, Norge Sjøgata 19, 9008 Tromsø, Norge

NOROD-seminar trinn 2

Kursansvarlig: Per Arne Bakkan (pbakkan@ous-hf.no)

NOROD-seminar trinn II arrangeres for donorsykehus i de ulike helseregionene.                                Målgruppen for kurset er helsepersonell som er direkte involvert i behandling av mulige organdonorer. Påmelding via donoransvarlig lege på de aktuelle donorsykehus.

Hjemmesiden til kursstedet

DELTAKERLISTE  

deles ut på kurset

PROGRAM OG INVITASJON

Program NOROD nivå II Tromsø 7 og 8 februar 2017

Invitasjon deltaker

Kursmateriell:

Det deles ikke ut støtteark for powepointbilder på kurset. Støttearkene kan printes ut ved å trykke på linken under.

Protokoll_for_organdonasjon181016

Identifisering av potensiell donor

Ettersamtalen

Juridisk rammeverk 2017

SJEKKLISTE nevrologisk testing 11.juli-12

Organuttak

Organbevarende behandling

Melding av donor

Klinisk diagnostikk