Skip to main content

NOROD-seminar trinn II, Helse SØ på Refsnes Gods, Moss

21.11.2017 09:00 - 22.11.2017 16:00
Cannot determine address at this location. Cannot determine address at this location.

NOROD-seminar trinn 2

Kursansvarlig: Käthe Meyer (katmey(at)ous-hf.no

Dette NOROD-seminar trinn II arrangeres for donorsykehusene Sykehuset Østfold, Ahus, Vestre Viken Bærum og Drammen og OUS. Målgruppen for kurset er  helsepersonell som er direkte involvert i behandling av mulige organdonorer. Påmelding via donoransvarlig lege på de aktuelle donorsykehus.

Hjemmesiden til kursstedet

DELTAKERLISTE  

deles ut på kurset

PROGRAM OG INVITASJON

Program NOROD nivå II, Helse Sør Øst 21.-22. november

Invitasjon deltaker

KURSMATERIELL

Det deles ikke ut støtteark for lysbilder på kurset. Støttearkene kan printes ut ved å trykke på linkene under når de blir lagt ut i forkant av kurset

Protokoll_for_organdonasjon181016

Identifisering av potensiell donor

Ettersamtalen

Juridisk rammeverk 2017

SJEKKLISTE nevrologisk testing 11.juli-12

Organuttak

Organbevarende behandling

Melding av donor

Klinisk diagnostikk

Kontrollert donasjon etter hjerte- og åndedrettsstans