Skip to main content

NOROD-seminar trinn II, Helse Midt på Hotell Seilet, Molde

06.03.2018 09:00 - 07.03.2018 16:00
Cannot determine address at this location. Cannot determine address at this location.

NOROD-seminar trinn 2

Kursansvarlig: Monika Olofsson Storrø (molofsso(at)ous-hf.no)

Dette NOROD-seminar trinn II arrangeres for donorsykehusene i Helse Midt. Målgruppen for kurset er  helsepersonell som er direkte involvert i behandling av mulige organdonorer. Påmelding via donoransvarlig lege på de aktuelle donorsykehus.

Hjemmesiden til kursstedet

DELTAKERLISTE  

deles ut på kurset

PROGRAM OG INVITASJON

Program NOROD nivå II, Helse Midt-Norge

Invitasjon deltaker

KURSMATERIELL

Det deles ikke ut støtteark for lysbilder på kurset. Støttearkene kan printes ut ved å trykke på linkene under når de blir lagt ut i forkant av kurset

Ordforklaringer NOROD

Anbefalt litteratur til NOROD seminar

Protokoll_for_organdonasjon181016

Identifisering av potensiell donor

Kommunikasjon med pårørende

Ettersamtale

Juridisk rammeverk

SJEKKLISTE nevrologisk testing 11.juli-12

Organdonasjon

Organbevarende behandling

Melding av donor

Klinisk diagnostikk

cDCD – organdonasjon etter sirkulasjonsstans

Organtransplantasjon

Hjerte- og lungetransplantasjon

Transplantasjon – logistikk og kommunikasjon