Skip to main content

NOROD-seminar trinn II, Helse SØ på Klækken Hotell, Hønefoss

06.02.2018 09:00 - 07.02.2018 16:00
Cannot determine address at this location. Cannot determine address at this location.

NOROD-seminar trinn 2

Kursansvarlig: Käthe Meyer (kmeyer(at)ous-hf.no

Dette NOROD-seminar trinn II arrangeres for donorsykehusene Sykehuset Innlandet og OUS. Målgruppen for kurset er  helsepersonell som er direkte involvert i behandling av mulige organdonorer. Påmelding via donoransvarlig lege på de aktuelle donorsykehus.

Hjemmesiden til kursstedet

DELTAKERLISTE  

deles ut på kurset

PROGRAM OG INVITASJON

Program NOROD nivå II, Klækken 6.-7. februar 2018

Invitasjon deltaker

ANBEFALT LITTERATUR

Anbefalt litteratur til NOROD seminar

KURSMATERIELL

Det deles ikke ut støtteark for lysbilder på kurset. Støttearkene kan printes ut ved å trykke på linkene under når de blir lagt ut i forkant av kurset

Protokoll_for_organdonasjon181016

Ordforklaringer NOROD

Identifisering av potensiell donor

Ettersamtalen

Juridisk rammeverk 2017

SJEKKLISTE nevrologisk testing 11.juli-12

Organuttak

Organbevarende behandling

Melding av donor

Klinisk diagnostikk

Kontrollert donasjon etter hjerte- og åndedrettsstans

Kommunikasjon