Skip to main content

NOROD-seminar trinn II, Helse SØ i Moss

16.10.2018 09:00 - 17.10.2018 16:00
Cannot determine address at this location. Cannot determine address at this location.

NOROD-seminar trinn 2

Kursansvarlig: Urs Christen  uchriste(at)ous-hf.no

Dette NOROD-seminar trinn II arrangeres for donorsykehusene Vestre Viken, Ahus, Østfold og OUS. Målgruppen for kurset er  helsepersonell som er direkte involvert i behandling av mulige organdonorer. Påmelding via donoransvarlig lege på de aktuelle donorsykehus.

Hjemmesiden til kursstedet

DELTAKERLISTE  

deles ut på kurset

PROGRAM OG INVITASJON

Program NOROD nivå II, Moss2018

Invitasjon deltaker

KURSMATERIELL

Det deles ikke ut støtteark for lysbilder på kurset. Støttearkene kan printes ut ved å trykke på linkene under når de blir lagt ut i forkant av kurset

Protokoll_for_organdonasjon181016

Identifisering av potensiell donor

Ettersamtalen

Juridisk rammeverk 2017

SJEKKLISTE nevrologisk testing 11.juli-12

Organuttak

Organbevarende behandling

Melding av donor

Klinisk diagnostikk

Kontrollert donasjon etter hjerte- og åndedrettsstans