Skip to main content

NOROD-seminar trinn II, Helse Vest, Bergen 17. og 18.10.2017

17.10.2017 09:00 - 18.10.2017 16:00
Cannot determine address at this location. Cannot determine address at this location.

NOROD-seminar trinn 2

Kursansvarlig: Ingebjørg Kvangarsnes (ikvangar@ous-hf.no)

Dette NOROD-seminar trinn II arrangeres for donorsykehusene Helse Fonna, Stavanger Univ.sykehus, Haukeland Univ.sykehus og Helse Førde. Målgruppen for kurset er helsepersonell som er direkte involvert i behandling av mulige organdonorer. Påmelding via donoransvarlig lege på de aktuelle donorsykehus.

Hjemmesiden til kursstedet

DELTAKERLISTE  

deles ut på kurset

PROGRAM OG INVITASJON

Program NOROD trinn II Solstrand,Bergen 17.-18.10.2017

Invitasjon deltaker

KURSMATERIELL

Det deles ikke ut støtteark for lysbilder på kurset. Støttearkene kan printes ut ved å trykke på linkene under når de blir lagt ut i forkant av kurset

Protokoll_for_organdonasjon180917mvedlegg

Identifisering av potensiell donor

Ettersamtale 2017

Juridisk rammeverk 2017

SJEKKLISTE nevrologisk testing 11.juli-12

Organuttak

Organbevarende behandling

Melding_av_donor 2017

Klinisk diagnostikk

Kontrollert donasjon etter hjerte- og åndedrettsstans

Kommunikasjon 2017