Skip to main content

NOROD-seminar trinn II, Helse Midt på Hovde Gård, Brekstad

08.11.2016 09:00 - 09.11.2016 16:00
Hovdeveien 10, Brekstad, Norge Hovdeveien 10, Brekstad, Norge

NOROD-seminar trinn 2

Kursansvarlig: Monika Olofsson Storrø (molofsso@ous-hf.no)

NOROD-seminar trinn II arrangeres for donorsykehus i de ulike helseregionene. Målgruppen for kurset er helsepersonell som er direkte involvert i behandling av mulige organdonorer. Påmelding skjer via donoransvarlig lege på de aktuelle donorsykehus.

Hjemmesiden til kursstedet

 

DELTAKERLISTE

deles ut på kurset

 

PROGRAM OG INVITASJON

Program NOROD-trinn 2 Brekstad 2016

Invitasjon deltaker

 

KURSMATERIELL

Det deles ikke ut støtteark for powerpointbilder på kurset. Støttearkene kan printes ut ved å trykke på linken under.

Identifisering av potensiell donor

Ettersamtalen

Juridisk rammeverk-2016

Sjekkliste nevrologisk testing

Organuttak

Organbevarende behandling

Melding av donor

Klinisk diagnostikk

Protokoll for organdonasjon 181016