Skip to main content

Norod-seminar trinn 2, Helse Vest

14.09.2021 - 15.09.2021 Hele dagen

Helsepersonell fra donorsykehusene Haukeland universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus, Førde sentralsjukehus og Haugesund sjukehus får invitasjon.

Seminaret avholdes på Utstein Kloster, 4156 Mosterøy

mer informasjon kommer