Skip to main content

Norod-seminar trinn 2, Helse Midt

21.09.2021 - 22.09.2021 Hele dagen

Helsepersonell fra donorsykehusene St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, Ålesund sjukehus og Molde sjukehus får invitasjon.

Kurset avholdes på Hovde gård, Hovdeveien 10, 7130 Brekstad

Mer informasjon kommer